Firemní řešení

Naším cílem je Vaše spokojenost

Specializované kombinované programy prostřednictvím telekonference Axon nabízí specializované kombinované výukové řešení pro firmy, které chtějí, aby se jejich zaměstnanci naučili angličtinu v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Protože každý člověk je jedinečný, jsme schopni připravit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Lekce je možno absolvovat:

  • Ve vaší kanceláři
  • Prostřednictvím telekonference nebo ve virtuální třídě
  • V AXON centru
  • Prostřednictvím e-learningu
  • Jako kombinaci výše uvedených možností

Vaši zaměstnanci mohou začít výuku kdykoli to nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu i časovému rozvrhu. Vzhledem k tomu, že školení zaměstnanců je nemalá investice, měli byste mít možnost kontrolovat jejich návratnost. A proto vám každý měsíc poskytneme zprávu, která ukazuje pokrok a výkon každého zaměstnance. Ujišťujeme vás, že naše neustálé vedení a podpora vašich zaměstnanců Vám přinese očekávané výsledky.

Programy, které nabízíme firmám...

Všechny programy, které nabízíme, jsou zaměřeny na zlepšení schopností a dovedností vašich zaměstnanců. Proto je každý program přizpůsobený vašim potřebám a cílům.

Kontrolovaný pokrok vašich zaměstnanců...

Poskytneme vám unikátní heslo, které vám umožní přístup ke správě naší AXON Power Learn platformy. Tam si můžete zkontrolovat pokrok každého zaměstnance, jeho účast a výkon.

Rozřazovací test...

Abychom mohli určit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, můžeme společně zjistit aktuální úroveň znalostí vašich zaměstnanců na základě rozřazovacího test. To vše, samozřejmě, zdarma.

Skupiny zaměstnanců stejné úrovně a ze stejné společnosti...

Vzhledem k tomu, že smíšené třídy jsou méně účinné, naše skupiny se skládají ze zaměstnanců stejné úrovně a stejné společnosti, abychom zajistili výuku upravenou přesně pro jejich potřeby.

Nalezení vhodného programu pro vaše zaměstnance...

S naším rozřazovacím testem, který zkoumá gramatiku, slovní zásobu, poslech a čtení, zjistíme přesnou jazykovou úroveň každého zaměstnance a budeme s vámi spolupracovat na stanovení cílů pro každého účastníka a vytvoříme správný směr programu.
Brožura