Naše metoda

Filozofie plynně ovládaného jazyka

AXON POWER LEARN

Nejlepší kombinovaný výukový systém pro děti i dospělé.

Axon Power System kombinuje tradiční výukové metody s kouzlem nových technologií. Skládá se z různých úrovní oficiálně uznaného Společného evropského jazykového referenčního rámce (CEFR). Radikálně liší od všeho, co je k dispozici na trhu, protože se může plně přizpůsobit individuálním potřebám každého studenta.

Tato naše metoda kombinuje přímé instrukcepokročilými vzdělávacími pomůckami a s e-learningem, takže student může vykonávat všechny čtyři jazykové dovednosti, jmenovitě mluvení, čtení, poslech a psaní.Naším cílem je poskytnout našim studentům kompletní kombinovaný vzdělávací systém, který využívá internet, multimediální zdroje a pokročilé vzdělávací nástroje. Proto jsme vytvořili naše jedinečné anglické jazykové programy, které mohou probíhat:

 • ve třídě
 • prostřednictvím telekonference
 • ve virtuální učebně
 • individuálně
 • jako samostudium s dohledem lektora

Žádné omezení věku ani úrovně: AXON Power Learn je ideální pro:

 • děti (6-11 let)
 • teenagery (12-17 let)
 • dospělé (18+)

Byl vytvořen pro pokrytí všech úrovní, od začátečníků až po pokročilé. Máme také k dispozici speciální učební materiály pro různé úrovně.

Brožura

Jeden globalní standard (CEFR)

Úrovně kurzů a rozřazovací testy Axon Power Learn jsou v souladu s oficiálním Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), což je nejuznávanější a nejrozšířenější stupnice jazykové znalosti.

Axon Power Learn poskytuje kompletní jazykovou přípravu zahrnující rozřazovací test, on-line studium dle studentova vlastního tempa, průběžné i závěrečné zkoušky, aktivní koučování, aktivní trénink komunikačních dovedností, to vše na základě odborné způsobilosti stupnice CEFR.

CEFR se skládá ze šesti přesně vymezených úrovní kvalifikace v rozmezí od základní znalosti po úroveň rodilého mluvčího. Používáním stupnice CEFR lze snadno stanovit jazykovou kvalifikaci.

Společný evropský referenční rámec komplexně popisuje

 • kompetence nezbytné pro komunikaci
 • související znalosti a dovednosti
 • situace a oblasti komunikace

Rámec je zvláště zajímavý pro nadnárodní organizace, pro tvorbu lekcí a vlastně pro všechny kdo jsou zapojeni do jazykové výuky. Usnadňuje jasnou definici metody a cíle výuky a poskytuje nezbytné nástroje pro hodnocení odborné způsobilosti.

Proč kombinovaná výuka?

Studium je účinnější, pokud jde spíše o aktivní než pasivní proces

Axon Power Learn System kombinuje prezenční výuku buď ve třídě, prostřednictvím telekonference nebo ve virtuální učebně s poutavým online materiálem. Naše kombinované studijní řešení je plně přizpůsobeno individuálním potřebám každého studenta, a tím poskytuje studijní program na míru.

AXON Power Learn komponenty

 • vysoce kvalitní ESL knihy pro děti, mládež i dospělé, a to jak v elektronické (e-knihy), tak v papírové podobě
 • unikátní, snadno ovladatelné webové stránky pro on-line lekce na základě našich učebnic
 • audio, multimediální a interaktivní výukové materiály
 • kombinovaná výuka
 • vyhodnocení výslovnosti
 • gramatická videa předložená učitelem
 • on-line rozřazovací test pro studenty
 • on-line pololetní a závěrečný test
 • technická podpora

Výhody pro studenty

 • kombinovaná metodika učení pro kompletní studium
 • plně přizpůsobitelné potřebám každého studenta a jeho harmonogramu
 • možnost pracovat vlastní tempem a vidět výsledky okamžitě
 • soběstačnost a větší sebevědomí
 • sjednocení učebních materiálů
 • hloubkové revize slovní zásoby, gramatiky, atd.
 • on-line interaktivní učebnice

TRANSFORMACE UČEBNY

Použití AXON Power Learn System ve třídě se učení dostává nad rámec běžných metod. S naším inovativním softwarem může výuka probíhat výhradně s tablety místo knih. Studenti mají kdykoli přístup k jejich on-line učebnici, vzájemně spolupracují a stávají se tak kreativními a více motivovanými. Mohou se těšit ze všech aspektů, které Power Learn nabízí.

Učitelé, na druhé straně, mají přístup k on-line knize pro učitele, dostávají okamžitou zpětnou vazbu ohledně výkonů studentů a eliminují čas potřebný pro opravu domácích úkolů.

Axon Power Learn System modernizuje výuku ve třídě k maximálním výsledkům. To poskytuje následující výhody:

 • kombinace vyučování ve třídě a užívání tabletu
 • výuka s tablety místo knih
 • přístup k on-line knihám pro studenty i učitele
 • automatická korekce cvičení
 • šetří instruktorům čas
 • okamžité vyhodnocování studentů
 • zvýšená interakce se vzdělávacími materiály
 • povzbuzuje kreativitu a motivaci
 • zlepšuje zapojení a spolupráci studentů
 • rozvíjí dovednosti v oblasti IT
 • vytváří individuálnější přístup k učení
 • mění roli učitele
 • poskytuje jedinečnou metodu výuky

Vzdělávací cyklus

AXON GLOBAL výukový proces

Rozřazovací test

Analýza potřeb

Doporučení programu

Zpráva o pokroku

Osvědčení o závěrečné zkoušce

Další úroveň

Struktura kurzu

AXON GLOBAL nabízí metodu učení, která zaručuje úspěšné absolvování každého kurzu. Naše metoda zaručuje stálou progresi zahrnující všechny aspekty jazykového vzdělávání a upevňování veškerých získaných poznatků. Všechny úrovně učení jsou zahrnuty v plném rozsahu a student si osvojuje jazyk přirozeně bez trhlin. Tím probíhá přechod z jedné úrovně do druhé u všech studentů plynule.

Všichni noví studenti Axonu, kteří již mají předchozí znalost jazyka, začínají rozřazovacím testem, který posoudí jejich úroveň porozumění, psaní a využívání jazykových dovedností a určí jim přímo kurz odpovídající úrovně.

Program AXON GLOBAL je rozdělen do úrovní a každá se skládá z jednoho nebo dvou kurzů v závislosti na případu, v návaznosti na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR). Ten definuje jazykové schopnosti na stupnici od úrovně A1 pro začátečníky až C2 pro ty, kteří si osvojili jazyk na úrovni rodilého mluvčího. To každému usnadňuje vidět různé úrovně znalostí. Zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím umožňuje rozpoznat jazykové kompetence a kvalifikaci vzhledem ke zkouškám, které již znají ve své vlastní zemi. Program navržený CEFR, který si osvojil též AXON GLOBAL, rozděluje studenty do tří širokých úrovní: uživatel základů jazyka: A1 a A2, samostatný uživatel: B1 a B2, zkušený uživatel: C1 a C2.

Screenshot_9

Angličtina pro dospělé

Globálně inovativní kombinovaný vzdělávací systém

Jazykové vzdělávání nezná mezí!

Učit se cizí jazyk není v žádném případě určeno pouze mladým studentům. V současné době by měl mít každý profesionál znalost alespoň anglického jazyka, aby mohl být úspěšný ve své profesní kariéře.

Jen pro dospělé studenty

AXON nabízí obecné, obchodní a komunikační kurzy angličtiny s učebním materiálem a metodikou v speciálně navrženou pro potřeby dospělých studentů.

 • Rychlokurz Rychlý nástup vyučování s viditelnými výsledky již po prvním měsíci
 • Angličtina pro specifické účely Speciálně navržené programy, ušité na míru pro uspokojení potřeb profesionálů: bankovní sektor, všeobecný obchod, pohostinství, administrativa, finance, marketing, prodej, reklama
 • Flexibilní kurzy pro dospělé Kurzy šité na míru pracujícím lidem s pevně stanoveným rozvrhem
 • Malé skupinky 2-9 studentů Skupina začíná celý rok a skládá se ze studentů stejné úrovně a věku, se zaměřením na individuální výuku.
 • Odborná příprava personálu Všichni učitelé Axon jsou vysokoškolští absolventi se zkušenostmi v oblasti výuky dospělých. Jsou trénováni školicím střediskem AXON, a to prostřednictvím webových seminářů a telekonferencí, které jsou vedeny pomocí nejmodernějších pedagogických metod.
 • Moderní pedagogické metody Využití multimédií, interaktivních materiálů, sledování a natáčení vlastních videí a průběžné hodnocení v kombinaci s naším doplňkovým vzdělávacím materiálem speciálně určeným pro dospělé studenty a e-learning.
 • Interaktivní verze AXON výukového materiálu Elektronická verze výukového materiálu umožňuje studentům Axonu se aktivně zapojit do výuky ve třídě.
 • Multimediální program On-line On-line výukový materiál umožňuje samostatné studium a kombinované vzdělávání a maximalizuje efektivitu výuky metody AXON.
 • Online testování On-line pololetní a závěrečné testy s testovací kartou AXON, naše platforma, která umožňuje přesné posouzení pokroku studenta v různých fázích vyučovacího procesu.
 • Kontrola kvality a hodnocení:

On-line studentská karta na každou vyučovací hodinu, která zahrnuje přítomnost na hodinách, absence, pokrok, konsolidaci, probíraný materiál a komentáře

Extra testy a zkušební testy na úrovni zkoušek

Měsíční zpráva o pokroku

Brožura
Brožura

Osvědčení

Kombinované přípravné programy pro celosvětově uznávané IELTS & TOEFL osvědčení.

• Pro lidi, kteří se připravují na vstup do pracovního procesu • Pro jedince, kteří si chtějí prověřit mluvení a psaní v angličtině • Pro lidi, kteří používají angličtinu na pracovišti, jako jsou kanceláře, hotely, nemocnice, restaurace, mezinárodních zasedání, kongresy a sportovních akce
Většina lidí absolvující zkoušku TOEFL plánuje studium na vysokých školách, kde výuka probíhá v angličtině
– IELTS je uznávána jako platný a spolehlivý indikátor schopnosti komunikovat anglicky na každodenní bázi. Týká se především oblasti vzdělávání, imigrace a profesionální akreditace.

Výhody programu:

 • Student reviduje základní strukturu jazyka přes BI úroveň materiálu
 • Vyplní své mezery ve znalostech
 • Má možnost využít pomoc kvalifikovaného učitele
 • Může studovat s online interaktivními materiály
 • Drasticky se snižují náklady na školné

Pouze AXON může nabídnout programy, které zahrnují opakování a přípravu na zkoušky Tyto programy zahrnují:

 • Přístupový kód pro on-line program úrovně B1 +
 • On-line Interaktivní knihu pro úroveň B1
 • On-line průběžné testy
 • On-line závěrečný test
 • Přípravná cvičení
 • Doporučení na co si dávat u zkoušek pozor
 • Praktické testy TOEIC / TOEFL / IELTS

Programy jsou on-line a mohou být kombinovány s lekcemi

 • Prostřednictvím telekonference
 • Individuálními
 • Ve skupině
Brožura

Angličtina pro děti

Digitální škola pro děti

Globálně inovativní kombinovaný vzdělávací systém pro děti & teenagery

Šťastné děti & Šťastní teenageři! Dětství je nejjednodušší čas kdy se učit cizí jazyk. Děti se přirozeně ponoří se do nového jazyka. Naše globálně inovativní kombinované výukové programy a osnovy jsou speciálně navrženy pro děti, které se začínají učit angličtinu ve velmi raném věku (od 6 let), ale i pro mladé studenty. Naši studenti projdou kompletní výukou a naučí se cizí jazyk formou hry.

Výhody jazykové výuky pro děti a mládež

Podporuje duševní vývoj

Pomáhá pochopit mateřský jazyk

Vytváří základ pro pochopení jiných kultur

Poskytuje pevný základ pro studium cizích jazyků ve škole

AXON podporuje úspěch vašeho dítěte

AXON nabízí několik možností jak se naučit dobře anglicky. Všichni studenti jsou vyučováni vysoce kvalifikovanými rodilými nebo plynně mluvícími učiteli, kteří mají zkušenosti s výukou dětí a opravdu je jejich práce baví. Skupinky jsou sestaveny z dětí obdobných věkových kategorií, kteří se učí formou hry a účastní se dalších zábavných aktivit.

 • Malé skupinky 2-9 členů Skupiny se skládají ze studentů stejné úrovně se zaměřením na individuální výuku.
 • Kvalifikovaní lektoři Všichni akademičtí pracovníci jsou vyškoleni ve školícím centru AXON, a to prostřednictvím webových seminářů a telekonference a jsou vedeni k užívání nejmodernějších pedagogických metod.
 • Garantovaná kontrola kvality
 • Neustálý výzkum a zlepšování Konstantně sledujeme vývoj v pedagogické oblasti a průběžně aktualizujeme náš program tak, aby splňoval nejpřísnější kritéria, a to zejména ve výuce angličtiny jako cizího jazyka.
 • Pokročilé pedagogické metody Naše kurzy zahrnují použití multimédií, interaktivních materiálů, sledování a natáčení videí, průběžné hodnocení v kombinaci s našimi doplňkovými vzdělávacími materiály a e-learningovým programem.
 • INGLISH: Moderní angličtina! Tam, kde se setkává učení se zábavou! ‘Inglish’ je inovace AXON navržena speciálně pro naše velmi malé a mladé studenty jako doplňkový vzdělávací nástroj. Jedná se o způsob, jak se naučit anglicky s použitím autentického materiálu (filmových ukázek, písní, sportovních reportáží, atd.), aby se zlepšily komunikační schopnosti, a také aby je to opravdu bavilo.
 • Axon@Home Odborný asistent v angličtině! Axon@home je další inovací Axonu. Je to elektronické zařízení synchronizované s našimi knihami. Pomáhá studentům mít jedinečnou možnost vzdělávat se z domova, kde mohou přezkoumat a konsolidovat materiál a učit se svým vlastním tempem.
Brožura

Letní kurzy


AXON Global ve spolupráci s University of Central Lancashire na Kypru (UCLan Kypr) pořádá letní kurzy anglického jazyka v areálu univerzity pro děti, mládež a dospělé všech úrovní. Nabízíme i obchodní angličtinu a přípravu na certifikované zkoušky.Firemní řešení

Naším cílem je Vaše spokojenost

Specializované kombinované programy prostřednictvím telekonference Axon nabízí specializované kombinované výukové řešení pro firmy, které chtějí, aby se jejich zaměstnanci naučili angličtinu v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Protože každý člověk je jedinečný, jsme schopni připravit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Lekce je možno absolvovat:

 • Ve vaší kanceláři
 • Prostřednictvím telekonference nebo ve virtuální třídě
 • V AXON centru
 • Prostřednictvím e-learningu
 • Jako kombinaci výše uvedených možností

Vaši zaměstnanci mohou začít výuku kdykoli to nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu i časovému rozvrhu. Vzhledem k tomu, že školení zaměstnanců je nemalá investice, měli byste mít možnost kontrolovat jejich návratnost. A proto vám každý měsíc poskytneme zprávu, která ukazuje pokrok a výkon každého zaměstnance. Ujišťujeme vás, že naše neustálé vedení a podpora vašich zaměstnanců Vám přinese očekávané výsledky.

Programy, které nabízíme firmám...

Všechny programy, které nabízíme, jsou zaměřeny na zlepšení schopností a dovedností vašich zaměstnanců. Proto je každý program přizpůsobený vašim potřebám a cílům.

Kontrolovaný pokrok vašich zaměstnanců...

Poskytneme vám unikátní heslo, které vám umožní přístup ke správě naší AXON Power Learn platformy. Tam si můžete zkontrolovat pokrok každého zaměstnance, jeho účast a výkon.

Rozřazovací test...

Abychom mohli určit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, můžeme společně zjistit aktuální úroveň znalostí vašich zaměstnanců na základě rozřazovacího test. To vše, samozřejmě, zdarma.

Skupiny zaměstnanců stejné úrovně a ze stejné společnosti...

Vzhledem k tomu, že smíšené třídy jsou méně účinné, naše skupiny se skládají ze zaměstnanců stejné úrovně a stejné společnosti, abychom zajistili výuku upravenou přesně pro jejich potřeby.

Nalezení vhodného programu pro vaše zaměstnance...

S naším rozřazovacím testem, který zkoumá gramatiku, slovní zásobu, poslech a čtení, zjistíme přesnou jazykovou úroveň každého zaměstnance a budeme s vámi spolupracovat na stanovení cílů pro každého účastníka a vytvoříme správný směr programu.
Brožura
Brožura

Osvědčení & Naše záruka

Naše konkurenční výhoda

Osnova akreditována britskou organizací NOCN

Axon kurzy a učební osnovy byly formálně schváleny britskou organizací NOCN. Kurzy angličtiny AXON jsou přesně sladěny s anglickou jazykovou úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Naše záruka

AXON zaručuje účinnost Power Learn vzdělávacího systému a poskytuje studentům plán výuky, který garantuje úspěšné absolvování každého kurzu.